Covid-19

Information angående COVID-19

Vi på Talay Thai gör allt vi kan för att du som gäst ska känna dig trygg att komma till oss. Våra gästers och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen.


Så här arbetar vi i denna extraordinära situation:

·    Vi följer löpande informationen från berörda myndigheter och vidtar alla nödvändiga åtgärder
     i enlighet med deras rekommendationer.

·    Städning av, restaurang, personalutrymmen samt toaletter utförs enligt gängse
     rekommendationer.


Arbetsmiljörättslig riskbedömning

Talay Thai har gjort en riskbedömning när det gäller risk för smittspridning av covid-19.

Vi har även tagit fram åtgärder för förebyggande åtgärder för att smitta ej skall uppstå.


Utöver de rutiner vi dagligen jobbar med när det gäller hygien så har vi även säkerställt att all personal jobbar efter följande rutiner:

·    Ingen personal har varit i de smittdrabbade områden som UD avråder från att åka till.

·    Personal som känner sig sjuka eller har symptom får ej komma till arbetet innan de uppvisat
     ett negativt provresultat.

·    All personal har förstärkt upp sin handhygien genom att tvätta händerna direkt och därefter

     desinficera dem direkt vid ankomst till arbetsplats. Detta görs sedan ytterligare löpande under        dagen.

·    Vi desinficerar samtliga riskytor som dörrhandtag, toaletter, avställningsytor samt bord och
     stolar.


Mer information om Coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens sida;


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/